Systemy Obsługi Klientów Końcowych

Softline realizuje dedykowane systemy do kompleksowej obsługi abonentów dla naszych klientów. Specjalizujemy się w rozwiązaniach branżowych dla klientów sektora usług cyfrowych, telekomunikacji i energetyki, których produkty charakteryzują się wysokim stopniem możliwości konfiguracji i kastomizacji dla użytkownika końcowego. Takie podejście implikuje konieczność integracji w czasie rzeczywistym z systemami realizującymi fizyczną zmianę właściwości usług dla klientów oraz dostawę lub głęboką integrację z elastycznym systemem bilingowym i bramkami płatniczymi. W ramach tych systemów dla firm dostarczających media (prąd, woda, gaz) Softline dostarcza infrastrukturę zdalnego odczytu stanów liczników.

IOT Poland

Chcesz wiedzieć więcej?
Skontaktuj się z nami 
Systemy Obsługi Klientów Końcowych Digital Contact Center

Systemy klasy sfa / ffa

Softline dostarcza dedykowane systemy wspierające procesy operacyjne i sprzedażowe prowadzone przez partnerów i pracowników naszych klientów w terenie. Nasze rozwiązania wsparcia sprzedaży stosowane są przez klientów sektora FMCG i branży finansowej. Dla firm z tego sektora wspieramy również procesy windykacyjne.

Nasze kompetencje obejmują ponadto tworzenie systemów wspierających konwojowanie wartości pieniężnych oraz track&trace dla branży logistycznej, które to rozwiązania integrują elementy zarządzania personelem i terenową infrastrukturą fizyczną. Optymalizując efektywność personelu terenowego rozwiązania mogą posiadać wbudowane moduły m-learningowe.

4 mobile power

Chcesz wiedzieć więcej?
Skontaktuj się z nami 

Cloud - nowoczesna wirtualizacja

Softline świadczy usługi realizacji programowo definiowanych Centrów Danych do budowy chmur prywatnych i publicznych. Nasze projekty realizujemy zarówno z wykorzystaniem platform komercyjnych, rozwiązań Open Source, jak i produktów własnych. Dzięki takiemu podejściu, jesteśmy w stanie realizować rozwiązania spełniające wysublimowane oczekiwania naszych Klientów przy zachowaniu pożądanej efektywności kosztowej. Efektywność tą traktujemy holistycznie dbając o właściwy balans pomiędzy wydatkami inwestycyjnymi a kosztami utrzymania zarówno warstwy sprzętowej jak i programowej, w kontekście oczekiwanych celów biznesowych.

Seco Cloud

Chcesz wiedzieć więcej?
Skontaktuj się z nami 
Cloud - Programowo definiowane Centrum Danych

Asset Management

Softline realizuje dedykowane aplikacje w obszarze paszportyzacji, zarządzania cyklem życia i konserwacji zasobów fizycznych. Specjalizujemy się w tworzeniu rozwiązań uzupełniających stacjonarne oprogramowanie AM wiodących producentów o funkcjonalności powiązane z aktywnością w terenie pracowników i urządzeń:

  • korekta złożonej ewidencji przestrzennej obiektów
  • integracja ze źródłami danych informacji przestrzennej
  • wielowarstwowe systemy mapowe
  • zdalne sterowanie i monitoring sprawności urządzeń wraz z automatycznym generowaniem zadań dla ekip serwisowych
Chcesz wiedzieć więcej?
Skontaktuj się z nami 
Asset Management

Usługi Profesjonalne

Softline świadczy usługi profesjonalne powiązane z każdym etapem realizacji oprogramowania.
Analiza
Audyty i inwentaryzacja procesów rozwoju oprogramowania i istniejących systemów IT.

Opracowywanie wymagań dla systemów informatycznych.
Projektowanie
Studia wykonalności systemów informatycznych.

Doradztwo w wyborze rozwiązań, prototypy funkcjonalne i technologiczne rozwiązań IT.
Budowa rozwiązań
Rozwój rozwiązań opartych na technologiach Java, .NET, technologiach mobilnych.

Budowa systemów integracyjnych i integracja rozwiązań.

Budowa systemów NO SQL BIG DATA.
Testy
Testy funkcjonalne, obciążeniowe, integracyjne i penetracyjne.
Nasze projekty realizujemy według autorskiej metodyki realizacji projektów Softline.