Staż i praktyki w Softline 2018

Lokalizacja: Szczecin
Staż i praktyki w Softline trwają od 3 do 6 miesięcy. Czas ten jest poświęcony na naukę poprzez aktywny udział w bieżących projektach firmy. Stażyści i praktykanci przydzielani są do kilkuosobowych zespołów, gdzie pracują pod opieką mentora. Celem jest przygotowanie uczestników do pracy na samodzielnym stanowisku, poznanie metod pracy.
Nie znalazłeś stanowiska dla siebie?
Wypełnij formularz rekrutacyjny i wyślij informacje o swoich umiejętnościach i o poszukiwanym stanowisku.